Vedecká verzia:

Väzba. tvrdá
Jazyk: čeština
Poznámkový aparát: 463 poznámok pod čiarou
Počet strán: 168
Počet obrázkov: 5
Obsažné 5-stranové resumé v šiestich jazykoch: taliansky, španielsky, francúzsky, anglicky, nemecky, maďarsky
- pramene
- latinské citáty
- zdroje.

Populárna verzia:

Väzba. mäkká
Jazyk: slovenčina
Poznámkový aparát: 58 poznámok pod čiarou
Počet strán: 164
Počet obrázkov: 40 (náučné kresby, karikatúry k danej problematike)
- osobný príbeh autora s úvahami
- kritika kňazskej formácie
Populárna je očistená od zložitých dobových citátov.