Platba na Slovensku je aktuálne možná len prostredníctvom dobierky. Výhodou dobierky je, že odosielame hneď po spracovaní objednávky (počas pracovných dní) a nečakáme, kým sa peniaze pripíšu na nás bankový účet.

Platba prevodom na bankový účet je pozastavená pre Slovensko, avšak zo zahraničia (vrátane Českej republiky) je možné platiť len bankovým prevodom. Vybavenie objednávky trvá dlhšie, pretože je potrebné identifikovať objednávku a počkať vykonanie prevodu bankou. Aktuálny párujeme platby s číslom objednávky manuálne.

Pre platbu na účet, prosím, použite nasledovné informácie:

Bankové spojenie (SK):
Názov banky: Slovenská sporiteľňa, a. s.
IBAN: SK74 0900 0000 0003 0293 9662

Bankové spojenie (CZ):
Názov banky: Česká spořitelna, a.s.
IBAN: CZ97 0800 0000 0030 8183 7083

Variabilný symbol (CZ, SK): Číslo objednávky bez O, teda v tvare xxxxxxxx, napr. 18123456

Ak vaša banka nepodporuje variabilné symboly (hlavne banky mimo Českej a Slovenskej republiky), použite, prosím, kolónku poznámka pre príjemcu v tvare /VS/xxxxxxxx.