Verejná debata o zakázanom dialógu

Koncom leta uplynulého roka zarezonovalo v médiách nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí vystúpenie dvoch mladých kňazov zo stredného Slovenska. Posolstvo, ktoré vyslali do sveta, ich takmer okamžite obralo o prácu v štruktúre Cirkvi. Čo také vyniesli na svetlo Božie, že im bolo ihneď zakázané verejné účinkovanie? O tom, ako prebieha vnútorný i vonkajší dialóg v cirkvách smerom k jednotlivcovi či o hľadaní odpovedí na spoločensky rezonujúce otázky, bude verejná debata s Michalom Lajchom a Petrom Balážom v nitrianskom Mediahause v sobotu, 29. júna 2019.

Všetko sa začalo tým, že rímskokatolícky farár Michal Lajcha počas nedeľnej bohoslužby koncom minulého leta odhalil pamätnú tabuľu svojmu predchodcovi Kluchovi. Na tom by nebolo nič výnimočné, keby jeho predchodca nebol zároveň otcom troch detí, s ktorými žil aj s partnerkou na fare takmer celý život. Obyvatelia farnosti Kľak si na necelibátneho kňaza rýchlo zvykli a vtedajšieho farára mali v obľube. Určite aj preto, lebo počas vojny zachránil viac než tri stovky obyvateľov pred istou popravou počas nemeckých čistiek po vypuknutí SNP. Farár Klucha vtedy vlastným telom zabránil veľkému masakru.

Farár Lajcha pri odhalení tabule svojho predchodcu zároveň poukázal na pokrytectvo vo vnútri Cirkvi a predstavil verejnosti knihu Tragédie celibátu – mrtvá manželka, ktorej je spolu s kňazom Petrom Balážom spoluautorom. Jeho vystúpenie sa ihneď roznieslo v médiách po celom Slovensku a písali o ňom aj mnohé zahraničné denníky. Oboch autorov krátko na to suspendovali a zakázali im ďalej pôsobiť ako kňazom. Jeden skončil na úrade práce, momentálne pracuje ako šofér, druhý skončil ako väzenský dozorca.

Postoj cirkevných funkcionárov voči dvom mladým autorom je nekompromisný. Aj napriek úsiliu odísť a pokračovať v kňazskej práci v zahraničí im slovenské cirkevné elity zamedzili akúkoľvek ďalšiu verejnú činnosť v štruktúre Cirkvi. Všetko preto, lebo si obaja naštudovali tematiku celibátu – jeho pôvodu, príčin a dôsledkov – a spísali ju vo svojej spornej knihe. Dospeli v nej k východisku, ktoré je odlišné od oficiálnej náuky: treba zaviesť vysviacanie nielen slobodných, ale aj ženatých mužov za kňazov a biskupov. Lebo v súčasnom nastavení cirkevná prax predpokladá pre vysviacku slobodný alebo výlučne vdovský stav – čo je zarážajúce. Verejný dialóg na túto tému však slovenské rímskokatolícke cirkevné špičky nepripúšťajú. V slovenskom cirkevnom prostredí je akýkoľvek odlišný názor či spôsob uvažovania a priori odmietaný a nositelia reformných myšlienok sú okamžite potrestaní. Pripomína to obdobie z čias komunistickej totalitnej diktatúry. Azda najznámejší je prípad odvolaného trnavského arcibiskupa Róberta Bezáka. Dnes už zosnulý obľúbený kňaz a disident Anton Srholec to komentoval slovami: „posledná bašta totality“.

Verejná debata o zakázanom dialógu má byť podľa usporiadateľov stretnutia pokorným vnímaním života bežných ľudí, ktorí sa pre svoj názor či odlišnosť ocitli mimo cirkvi. Mimo cirkvi, ktorá má byť podľa slov pápeža Františka „poľnou nemocnicou“, čo ošetruje človeku rany, nie ich prehlbuje. Hanobenie či perzekúcia jednotlivca zo strany vládnucej cirkevnej moci z dôvodu vernosti vlastnému presvedčeniu je silným motívom na zamyslenie. V tomto duchu sa otvorenou debatou pokúsia autori s diskutujúcimi vnímať dosah cirkevnopolitických rozhodnutí na život jednotlivých ľudí a navrhovať riešenia, ktoré budú účinné vo verejnom i cirkevnom priestore.

Stretnutie s autormi spomenutej knihy nesie názov Z lásky (mimo) Cirkvi, pretože sa odohrá na neutrálnej, mimocirkevnej pôde a chce sa niesť v duchu kresťanského pochopenia a úcty a lásky k človeku. Svojou prítomnosťou a solidaritou môžete aj vy prísť podporiť týchto dvoch mladých autorov na diskusnom stretnutí 29. 06. 2019 večer o 18:00 vo veľkej sále Mediahausu na ulici Fraňa Mojtu 18 v Nitre. Po diskusii bude i možnosť zakúpenia ich knihy.

 
Plagát ku stretnutiu v Nitre

Plagát o prednáške v Banskej Štiavnici